Oslavujeme #8 rokov

9.000
rozhodnutí
Zastúpenie v
4 krajinách
Rozhodnutých celkovo
50 mil. EUR
TOP
rozhodcovská inštituúcia
Vlastný systém
E-Konanie

ČO ~ JE VŠEOBECNÝ ROZHODCOVSKÝ SÚD SR ?

{ Sme stály rozhodcovský súd podľa ust. § 12 zákona o rozhodcovskom konaní so súdnou právomocou rozhodovať konečným rozhodnutím všetky majetkové ako aj nemajetkové spory zo slovenských a medzinárodných obchodných a občianskych vzťahov. Presadzujeme otvorené a prehľadné rozhodcovské konanie pre strany, tak aby došlo vždy k najrýchlejšiemu súdnemu rozhodnutiu a prípadnému výkonu tohto rozhodnutia Vyvinuli sme inovatívny systém E-konanie ako úplne elektronické konanie s podávaním žalôb až po aktuálne sledovanie rozhodcovských konaní. * Našou najväčšou výhodou je rýchlosť nášho súdneho konania a úplné elektronické rozhodcovské konanie. }

Takto nás hodnotia Vaši obchodní partneri

Stojíme si za tým, aby o nás hovorili iní...

Žalovanie na Všeobecnom Rozhodcovskom súd SR považujeme za výrazné zlepšenie v procese súdneho vymáhania pohľadávok. Garancie rýchlosti konania a ich elektronický systém E-konania je na Slovensku jedinečný.   Radi ho odporúčame.

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

#1 v oblasti tlače a dokumentov

#3 strednej a východnej EÚ ako dodávateľ systémov

Významný dodávateľ technológií so zastúpením vo viac ako 147 krajinách sveta.

Žalovanie na tomto súde pre nás predstavuje výrazne zlepšenie v procese vymáhania pohľadávok. Oceňujeme ich systém E-konanie a prístup k rozhodovaniu. A samozrejme ho odporúčame naším obchodným partnerom.

Ing. Ľudovít Fekete, vedúci Credit manager

Stavebniny DEK s.r.o.

#líder v oblasti stavebného materiálu
#TOP 10 Credit management
Popredný veľkoobchod s viac ako 90 pobočkami v ČR a SR

Máme hodnotiť spoluprácu so Všeobecným rozhodcovským súdom SR?

Na to nie je potrebných veľa slov. Stačí zopár faktov:

# Náš priemerný čas od podania žaloby na neplatiča, do získania právoplatného rozhodnutia na štátnych súdoch – priemerne 2 roky, nezriedka viac ako 4 roky

# Práve tak na Všeobecnom Rozhodcovskom súde SR –  20-30 dní (!)

Treba k tomu niečo dodať?

Spoluprácu so Všeobecným Rozhodcovským súdom SR môžeme len odporučiť.

GRENKELEASING s.r.o., riaditeľ spoločnosti

#líder leasingu IT v Európe

Popredný poskytovateľ leasingu s pobočkami na 5 kontinentoch a v 31 krajinách sveta.

Z predchádzajúcich skúseností s inými hodnotíme procesný prístup VŠEOBECNÉHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SR za kvalitný,  promptný a profesionálny. Na základe skúseností konštatujeme,  že sme maximálne spokojní vo všetkých smerov spolupráce a vyzdvihujeme hlavne kvalitnú prácu, rýchly prístup s cieľom dosiahnuť spravodlivosť. Každému odporúčam využiť služby VŠEOBECNÉHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SR  súvisiace s vymáhaním pohľadávok.“

VEMEX ENERGO s.r.o.

#líder energetického sektoru

#3 dodávateľ zemného plynu (GAZPROM)

Člen holdingu VEMEX.

Súdne konanie je vtedy spravodlivé, ak je aj dostatočne rýchle. Tento rozhodcovský súd to skutočne dokáže. Rýchlo, spravodlivo a profesionálne. Odporúčam ho všetkým našim klientom. A vždy keď viem, že ideme pohľadávky našich klientov uplatniť na tomto súde, som oveľa spokojnejší. Lebo viem, že klientom splním to, čo od nás čakajú. Pre mňa to nie je alternatíva, ale najlepšie riešenie.”

DAVAR, s.r.o.

#stabilný poskytovať Credit managementu

Spoľahlivý poskytovateľ Poistenia/Faktoringu/Vymáhania/Financovania pre širokú klientelu.

E-Konanie
~ 94% našich žalobcov
podáva žaloby cez E-Konanie

Podávajte žaloby na 3 kliknutia > sledujte stav vašich konaní pohodlne @ elektronicky

E-konanie:

  • sledovanie > stavu konaní
  • cez ~ interaktívne šablóny
  • bez - administratívy -
  • Bez nutnosti právneho zastupovania
  • Bez papiera + bez starostí
  • Dostupné ~ 24 /7
#1   E-Konanie v EÚ
Podanie   >   na 3 kliknutia
Dostupné   ~   24 /  7
Vstup do e-konania

Rýchlosť konania >

PRIEMERNÁ DĹŽKA KONANIA U NÁS JE 23 DNÍ ~ OD PODANIA ŽALOBY DO VYDANIA SÚDNEHO ROZHODNUTIA ~ TREBA K TOMU NIEČO DODAŤ?

Štátny súd - 0 týždňov
Naše rozhodcovské konanie – 0 týždne
Uzatvorenie dohody (zmieru) pred rozhodcovským súdom – 0 dni

Pôsobíme
v 4 krajinách ...