Náš príbeh

~Rok 2018

Rok inovácií (vraj je ale v čínskom kalendari rok psa) a ďalších nových prístupov pre Vás spokojných žalobcov..

Marec @2017

Stávame sa orgánom verejnej moci pre ÚPVS (slovensko.sk) - úradne doručujeme aj elektronicky

September 2016/

prispôsobujeme sa novým podmienkom pre zriaďovanie súdov - na Slovensku ostávajú 4 súdy

+December 2015

95% žalobcov podáva žaloby iba cez inovatívny systém E-konanie.

Február #2015

Predstavenie systému E-konanie - Budapesť, Bratislava, Amsterdam.

&September 2014

Prvá iniciatíva a úplný vývoj systému - E-konanie

Febráur ~2014

Presúvame sa do sídla - Bratislava - Staré Mesto

August 2013-

Bol k nám podaný prvý miliónový spor zo stavebníctva

!Máj 2012

Vzniká myšlienka zriadiť a pomáhať pomocou Rozhodcovského súdu

Apríl# 2012

Zisťujeme, že nevieme zmeniť celé Slovensko :)

Marec 2012...

Ako mladí právnici chceme zmeniť celé Slovensko k lepšiemu

Menu