Rozhodcovská doložka

Ide o jednu jednoduchú vetu, ~ ktorej používanie je nezáväzné ~ bez nákladov a jej použitie Vám umožňuje žalovať všetky nárok proti žalovanému nielen na štátnom súde, ale aj na našomeobecnom Rozhodcovskom súde SR.

So zapracovaním rozhodcovskej doložky Vám pokojne pomôžeme

 

>> kontaktujte nás

 

ZNENIE > ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY


Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy/dohody alebo súvisiace, vrátane mimozmluvných nárokov budú rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.