GRENKELEASING s.r.o., riaditeľ spoločnosti

Published by

Máme hodnotiť spoluprácu so Všeobecným rozhodcovským súdom SR?

Na to nie je potrebných veľa slov. Stačí zopár faktov:

# Náš priemerný čas od podania žaloby na neplatiča, do získania právoplatného rozhodnutia na štátnych súdoch – priemerne 2 roky, nezriedka viac ako 4 roky

# Práve tak na Všeobecnom Rozhodcovskom súde SR –  20-30 dní (!)

Treba k tomu niečo dodať?

Spoluprácu so Všeobecným Rozhodcovským súdom SR môžeme len odporučiť.

Categorised in:

This post was written by admin